Tarieven en levering

Tarief - vertalingen

Alle tarieven zijn exclusief 19% BTW

Tarief € 0,19 per woord van de doeltekst
Minimumtarief per opdracht € 40,-
Spoedopdrachten (avonduren) 20% toeslag
Spoedopdrachten (weekend) 50% toeslag
Korting bij opdrachten groter dan 10 bladzijden > 10% in overleg
Opmaak Word 2003
Ophalen apostille* € 20,-

*) De legeskosten van de eventuele apostille die de rechtbank rekent bedragen 17 euro. Voor het desgewenst ophalen van die apostille bij de rechtbank in Den Haag berekent deze vertaler 20 euro.

Tarief - tolken

Per uur (of fractie van een eerste uur) € 65,-
Per additioneel (fractie van een) half uur € 30,-
Meer dan vier uur > 10% korting in overleg
Minimumtarief € 65,-
Spoedopdrachten (avonduren) 20% toeslag
Spoedopdrachten (weekend) 50% toeslag


Reiskosten 28 cent per kilometer

Levering

WIJZE VAN LEVERING
Uit het buitenland afkomstige documenten, zoals geboorteakten, huwelijksakten, enz., kunnen via e-mail door U worden aangeleverd. Daarna wordt de beëdigde (door mij gestempelde) vertaling in het Nederlands aan de brontekst gehecht en per post aan U geretourneerd na (elektronische) overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 1393397 t.n.v. P. J. F. Juten te Leiden. Dus of U nu in de Randstad woont, in Nijmegen of in Utrecht, de vertaling komt weer snel bij U terecht.

Betreft het documenten voor de burgerlijke stand dan levert U vervolgens die vertaling met brontekst in bij de balie van het gemeentehuis van uw woonplaats en laat U ook het originele document zien. Wanneer het daar in orde wordt bevonden wordt het geheel verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Van Nederlandse documenten die in het buitenland moeten worden overgelegd moet de Spaanse vertaling zijn voorzien van de stempel en handtekening van de beëdigd vertaler en vervolgens moet die handtekening nog worden gelegaliseerd alvorens het betreffende vertaalde document aan die buitenlandse autoriteit aan te bieden (zie ook onder apostille).

LEVERTIJD
Levering van kleine documenten als geboorteakten, etc. normaal gesproken binnen 24 uur. Grotere documenten in overleg. Wij houden ook kantoor aan huis en de cliënt kan tot ’s avonds 20.00 uur terecht voor het brengen, ophalen en afrekenen van de documenten.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depotnummer 405 16076.

U kunt deze leveringsvoorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel via het landelijke informatienummer 0900-1234567of u kunt de voorwaarden lezen en afdrukken vanaf de website van het NGTV.

Alle opdrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.