Specialisatie

Regionale specialisatie: Latijns-Amerika, met in het bijzonder de Andeslanden en Midden-Amerika. Uiteraard ook teksten uit Spanje.

Het werkterrein van deze vertaler Spaans weerspiegelt zijn ruime ervaring, met name in Latijns-Amerika. De vertalingen Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans bestrijken vele terreinen, met als thematische specialisatie:

- recht en wetgeving (civiel recht, strafrecht)
- notariaat
- overheid en beleid
- internationale samenwerking
- sociale wetenschappen
- adoptie
- taal en cultuur
- medisch

Door zijn opleiding en ervaring staat deze tolk/vertaler voor betrouwbaarheid en kwaliteit, hetgeen wordt gestaafd door zijn affiliatie aan Nederlandse vakorganisaties.