Profiel

Paul J. F. Juten
doctorandus Spaans (Rijksuniversiteit Leiden)
beëdigd tolk/vertaler Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans
geregistreerd bij de rechtbank te ’s-Gravenhage
spec. juridisch, notarieel, internationale samenwerking
voor particulieren, bedrijven en overheid
eigen bedrijf: Abad Traducciones Spaans
brede internationale ervaring
specialisatie: Latijns-Amerika en Cariben
woon- en werkervaring: Spanje, Colombia, Costa Rica
officieel tolk/vertaler van Colombia en Costa Rica
gerechtstolk rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Haarlem
beëdigd tolk Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) nr. 429
Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV)
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)