Links

Tovergids
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV)
Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV)
Paleis van Justitie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ambassade San José (Costa Rica)
ITS Salamanca